/ 4 نظر / 79 بازدید
بابک...

مطمئنی اونا کاغذن؟...پیرهن کدوم بنده خدارو به اون روز در آوردی؟[خنده]...چرا اینکارو میکنی آخه دختر؟ نگاه کن ! ببین چیکار کرده با این پیرهن ![قهقهه]

پرنسس کوچولو

واقعا چیزای قشنگی میزاری بعد این همیشه به وبت سرمیزنم[لبخند][هورا][گل]

زهرا

خوبه ها ولی کاش یکم بیشتر بود ریز به ریزه ساختش