/ 5 نظر / 35 بازدید
انسان

[دست][دست][دست][هورا][هورا][هورا][هورا]

سارا

اپم[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]

هیلدا

اون موقع اگه از این کیف ها درست کردیم مردم بهمون نمیخندن میگن دختره شلوارش رو کولشه

زیبا

وایی.من عاشق این کارم..خودم کار میکنم..با چرم وجیر وپارچه انواع کیفهارو درست میکنم..شما هم باسلیقه زیبات این عکسهارو بذار من ازش استفاده کنم جیگر..میسییی