از فضای خالی بالای کمد استفاده کنید

از فضای خالی بالای کمد میتوانید برای نگهداری کاغذ کادوها - مقوا و ... استفاده کنید .به این صورت که با کشیدن دو نخ و وصل کردن آن به دو طرف بالایی کمد کاغذ ها را در فضایی پرت نگهداری کنید و حداکثر استفاده را از فضای داخلی کمد ببرید .

/ 1 نظر / 7 بازدید
انسان

وای ننه جون موفق باشی[دست][دست][دست][هورا][هورا]