تا کجای کتاب را خوانده اید؟

از کاغذ طبق شکل این وسیله را بسازید و تا صفحه ای که خوانده اید آن صفحه را داخل دهان عروسک کنید  . عروسک به شما یادآوری میکند تا کجا خوانده اید.

/ 2 نظر / 7 بازدید
صفورا

این عالیه[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پرنسس کوچولو

جالبه