ساختن کیفی از جنس زیپ

زیپ ها یک در میان از داخل هم رد میکنیم و به حالت یک کیف در میاوریم و با سنجاق ته گرد متصل نگه میداریم و در نهایت بعد از حالت گرفتن با چسب لبه ها را میچسبانیم.دسته کیف هم  زیپ میگذاریم .

/ 0 نظر / 14 بازدید