/ 8 نظر / 13 بازدید
صفورا

خیلی قشنگه اما برای گرد کردن چشماش چی کار کنم؟[قلب]

maryami

هه هه چ بامزس[دست]

صفورا

این سومین باریه که می پرسم خودم می دونم زیاد پرسیدم اما این یه بارو جواب بده: من در ذهنت چه جوریم بگو[ماچ][نیشخند][چشمک][شوخی][نیشخند]

انسان

[قلب]متشکر ازاین هنرهای متنوع....[تایید][تایید][گل][گل]

صفورا

ازت ممنونم راستی از اخلاق بچگونم فهمیدی نوجوونم؟[نیشخند]

سودی

خیلی قشنگه .ولی من حتی ساده بافی هم بلد نیستم .راهنمایی که بودم کارهای حرفه و فن رو مامان و خواهرم انجام میدادن

صفورا

می دونم اسم گذاشتن روی وب یه چیز فردیه اما با توجه به به چرت و پرت های وبلاگم شما چی پیشنهاد می کنی؟