لیموترشی از جنس هندوانه

لیموترش ها را از وسط نصف کنید درون آنها را خالی کنید و با ژله قرمز پر کنید و در نهایت با شکلات آبشده هسته ها را ایجاد کنید این کار را در ابعاد بزرگتر و با پوست لیمو نیز میتوانیدانجام دهید

/ 2 نظر / 14 بازدید
آسيه

خيلي وبت توپه.من كه تا اينجا كف كردم