پختن ماکارونی به سبکی نو

ماکارونی ها را قبل ازپخت در سوسیس فروکنید .میتوانید ازقارچ -فلفل و... هم به سلیقه خودتان به همین روش استفاده کنید و بعد داخل آب بیندازید .

/ 4 نظر / 10 بازدید
سرمه

این ماکارونی چقد باحاله.

اتنا

من یه بار میخواستم درست کنم همه ماکارونی ها خرد شد[گریه] یه نکته میتونیم موادشو روش بریزیم!!