گیره لباس ( عروس و داماد)

با بازو بسته کردن گیره عروسو داماد یکدیگر را می بوسند.خجالت

/ 3 نظر / 23 بازدید
ذکریا

دوستان خوب همانندگلهای قالیند نه انتظار باران را دارند و نه دلهره چیده شدن دایمی اند و ماندگار. مناسبتها تنها بهانه ایست تا از بهترینها یاد کنیم به امید رمضانی دیگر پیشاپیش عید بندگی عید سعید فطر بر شما دوست عزیز مبارک ایام به کام [گل]