استفاده هایی متفاوت از گلدان

بعنوان: جامدادای -جا قاشقی و کارد و چتگال -وسایل حمام و دستشویی -وسایل میز توالت

بعنوان جعبه های کادویی

بعنوان ظرف هایی در پذیرایی

ظروفی برای پخت شیرینی

و در نهایت بعنوان جاشمعی

/ 3 نظر / 66 بازدید
دکمه

چرا با احساسات ِ من بازی میکنی؟؟؟؟؟ من عاشق ِ گلدونم. [قلب]

انسان

[دست][دست][دست][دست][دست]غالییییییییییییییی.. خوش سلیقه....[قلب][قلب]

لینک شدی [گل] منو بلینک[نیشخند]