ساخت لوستر با چوب بستنی

چوب بستنی ها را دور حلقه ها بچسبانید و تا خشک شود هر چوب را بوسیله گیره متصل نگهدارید .برای متصل کردن حلقه های چوب بستنی به هم مجدد از خود چوب بستنی ها استفاده کنید و با کش به دور حلقه ها ببندید .

/ 1 نظر / 175 بازدید