آویزی زیبا برای اتاقتان

کاغذ رنگی ها را انتخاب کنید حالا کاغذ را تا کنید و شکلی از یک اشک ببرید تا چند تا از آنها داشته باشید حالا قسمت بالا را بهم نزدیک کنید و بدوزید و به ترتیب رنگی که دوست دارید را از یک نخ عبور دهید تا در نهایت ریسمان زیبایی از کاغذ رنگی ها داشته باشید.

از یک تکه چوب درخت استفاده کنید و ریسمان ها را به آن وصل کنید و در نهایت آویز زیبایی خواهید داشت که در هر جای اتافتان میتونید آویزان کنید .

/ 2 نظر / 35 بازدید
انسان

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

صفورا

مثل همیشه عالی