گردنبندی با پوست پسته !!

اول الگویی رو که دوست دارین روی پارچه در بیارین بعد پوستهای پسته رو به رنگی که دوست دارین رنگ کنید و روی پارچه بچسبانید و در آخر زنجیری را به آن با ایجاد سوراخی وصل کنید.

/ 1 نظر / 25 بازدید
یه دختر تنها

اگر خود پسته گیرمون اومد با این گرونی چشم. ایده جالبی بود