مدل مو همراه با بافت

از یک طرف مو شروع به بافت کنید ویک قسمت از زیر مو جدا کنید و تاب بدهید و بصورت گرد دراورید و سنجاق بزنید.

/ 6 نظر / 8 بازدید
صفورا

خیلی خوشگله[چشمک]

انسان

[نیشخند]ننه جون به کمک یکی دیگه موهامون را این مدل کنیم خودمون نمیتونیم...[متفکر] [خنده][خنده][خنده][چشمک]

سودی

چقدر خوشگل .حیف که موهام کوتاهه

nilo

اگرباگرگهازندگی میکنی زوزه کشیدن رابیاموز من درروزگاری زندگی میکنم ک تنهاخدایش ازپشت خنجرنمیزند...