/ 5 نظر / 17 بازدید
انسان

با چسب یا دوخته شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[قلب][ماچ]از حضورتان در وبم دنیا تشکر