جوجه تیغی با انگور و گلابی

قسمت بالای گلابی را پوست میکنیم.انگور ها به خلال دندان میزنیم و  بعد به طور منظم

 به گلابی . در نهایت از یک زیتون سیاه برای بینی جوجه تیغی استفاده میکنیم.

/ 1 نظر / 11 بازدید
دخمـــــــــــــــــــــل تنهآآآآآآآآآآ

اے ڪـاش !! فــشـار . . . غــصــہ . . . غــم . . . בرב . . . واحـد و عــدد داشــتـ !! کـاشـ . . . قــابــلـِ قـیـاسـ و انــدازه گــیـرے بــــوב !! آטּ وقــــت شــایــد ... روزگــار بــا تــمــامِ بـے رحــمـے اش مـے فـهـمــیـد بــر ســر یــک نــفـر چــقــدر آوار مـے ریــزد