دستمال سفره بشکل گل رز

از دو رنگ دستمال استفاده کنید. دستمال سبز را بصورت مثلثی تا کنید و داخل لیوان قرار دهید و دستمال دیگر را مانند شکل تا بزنید و لوله کنید تا شبیه گل شود.حالا دستمالی که بشکل گل درآوردید را وسط برگ داخل لیوان بگذارید.

/ 3 نظر / 13 بازدید
صفورا

چه قدر قشنگه[گل]

انسان

[تایید][گل][گل][گل][گل][گل]

سودی

عالی