ایده ای جالب (گلدان بادکنکی )

اول سر بادکنک را با قیچی ببرید و بعد دو انگشت خود را داخل بادکنک بکنید و به ارامی بکشید تا بتوانید لیوان را داخل بادکنک کنید و در آخر سر بادکنک را به داخل فرو کنید تا گلدانی زیبا و منحصر به فرد داشته باشید.

/ 6 نظر / 12 بازدید
محیا

¸.•*¨(¸.•*¨(¸.•*¨ ¸.•*´¨)¸.•*´¨) ………………..? …………………*………………... ?...…………**…………..? ..**……….*….*……..**آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ….*..*…..*…..*….*..* ……*…..*……….*.....* ……************………. ……..*..lovel…* …..*..lovelovelo…* …*..lovelovelove….* ..*.lovelovelovelove…*…………….*….* .*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….* *..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.* *.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.* .*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…*آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…* …*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…* …..*….lovelovelovelovelovelovelov…* ……..*….lovelovelovelovelovelo…* ………..*….lovelovelovelove…* ……………*…lovelovelo….*آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ………………*..lovelo آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

انسان

[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][نیشخند]

امیر

خدا نکنه باد کنکه پاره بشه.

انسان

[متفکر] [متفکر][متفکر][متفکر][گل][گل][گل][گل][قلب]

انسان

[متفکر][گل]