با خزه ها نمای زیباتری به گلدان ها بدهید

دور گلدان ها را با خزه بپوشانید و با نخ های کنفی یا سیم های مفتولی خزه را دور گلدان ثابت نگه دارید تا نمای زیباتری به گلدان ها بدهید .

/ 3 نظر / 164 بازدید
انسان

[تایید][تایید][دست][دست][قلب][قلب][قلب][قلب]

صفورا

[گل][دست][دست][تایید][ماچ]