فکرهای بکر
 
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

ادامه مطلب را دنبال کنید ....


ادامه مطلب
[ ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳ ] [ ۱:۱٧ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ٢ بهمن ۱۳٩٢ ] [ ۳:۳٩ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ٢۸ دی ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ٢٦ دی ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ٢٦ دی ۱۳٩٢ ] [ ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ٢٢ دی ۱۳٩٢ ] [ ٩:٥٦ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

ادامه مطلب را دنبال کنید ....


ادامه مطلب
[ ۱٧ دی ۱۳٩٢ ] [ ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ۸ دی ۱۳٩٢ ] [ ٦:۳٩ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ٧ دی ۱۳٩٢ ] [ ۱:٠٦ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

روش کار در ادامه مطلب .....


ادامه مطلب
[ ۱۸ آذر ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

از بطری های چهار لیتری خالی استفاده کنید و سر بطری را بزنید داخل آنرا اسپری سفید و خارج آنرا اسپری قرمز بزنید و برای جلوه زیباتر لبه ها را مشکی کنید.

 تکه چوبی در نظر بگیرید سوراخ هایی روی آن ایجاد کنید و از سوراخها سیم لامپ را رد کنید بطری ها را آویزان کنید و در نهایت لامپ را ببندید.

[ ۱۸ آذر ۱۳٩٢ ] [ ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

ادامه مطلب را دنبال کنید .....


ادامه مطلب
[ ۱٢ آذر ۱۳٩٢ ] [ ٥:٤۳ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

ادامه مطلب را دنبال کنید .....


ادامه مطلب
[ ۱٠ آذر ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

از یک اسفنج استفاده کنید در رنگ بزنید و رنگ اضافه را بگیرید و روی دیوار بزنید تا این طرح را ایجاد کنید .

روش های دیگر در ادامه مطلب ....


ادامه مطلب
[ ۸ آذر ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

ادامه مطلب را دنبال کنید ....


ادامه مطلب
[ ٢٦ آبان ۱۳٩٢ ] [ ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

روش کار در ادامه مطلب ......


ادامه مطلب
[ ۱٤ آبان ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

برای پشت پنجره اتاقتان یک طرح در نظر بگیرید و روی مقوا بکشید حالا طرح اول را جلوی کار و طرح تکمیل کننده را عقب تر بذارین و فاصله مابین رو از یک مهتابی استفاده کنید تا منظره ای زیبا و دوبعدی داشته باشید .

[ ۱۱ آبان ۱۳٩٢ ] [ ۸:۱٧ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

عکس های بیشتر در ادامه مطلب ....


ادامه مطلب
[ ۳ آبان ۱۳٩٢ ] [ ٩:٠۱ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

ادامه مطلب را دنبال کنید ...


ادامه مطلب
[ ۳٠ مهر ۱۳٩٢ ] [ ۱:٠۳ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

ایده های بیشتر در ادامه مطلب .....


ادامه مطلب
[ ٢٢ مهر ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

ایده های بیشتر در ادامه مطلب .....


ادامه مطلب
[ ٢٠ مهر ۱۳٩٢ ] [ ٧:٠٤ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

روش کار در ادامه مطلب .....


ادامه مطلب
[ ۱٩ مهر ۱۳٩٢ ] [ ٦:۱۳ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ۱۸ مهر ۱۳٩٢ ] [ ۸:٢٠ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

مهره ها را از سیم ها رد کنید تا جلوه ای متفاوت تر به آنها ببخشید

عکس های بیشتر را در ادامه مطلب دنبال کنید .....


ادامه مطلب
[ ۱٦ مهر ۱۳٩٢ ] [ ٢:۳٧ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

نظرتون چیه؟ شما بودین از کدوم راه میومدین؟نیشخند

[ ۸ مهر ۱۳٩٢ ] [ ۱:۱٧ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

حس دلنشین راه رفتن در ساحل را به زیر مبز کارتون بیارین تا هنگام کار کردن لذت هم ببرید .

[ ٦ مهر ۱۳٩٢ ] [ ۱:٤٦ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

استفاده هایی متفاوت تر در ادامه مطلب  ......


ادامه مطلب
[ ٤ مهر ۱۳٩٢ ] [ ٦:٤۸ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

 

روش کار را در ادامه مطلب دنبال کنید......


ادامه مطلب
[ ٤ مهر ۱۳٩٢ ] [ ۳:٤٦ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

روش کار را در ادامه مطلب دنبال کنید ......


ادامه مطلب
[ ۳٠ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ٧:٥۸ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

اول سر بادکنک را با قیچی ببرید و بعد دو انگشت خود را داخل بادکنک بکنید و به ارامی بکشید تا بتوانید لیوان را داخل بادکنک کنید و در آخر سر بادکنک را به داخل فرو کنید تا گلدانی زیبا و منحصر به فرد داشته باشید.

[ ٢٥ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

روش کار را در ادامه مطلب دنبال کنید .....


ادامه مطلب
[ ۱٩ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

عکس های بیشتر در ادامه مطلب .....


ادامه مطلب
[ ٩ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ٩ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

عکس های بیشتر در ادامه مطلب ......


ادامه مطلب
[ ۳٠ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

عکس های بیشتر در ادامه مطلب .....


ادامه مطلب
[ ٢٢ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

بعد از کشیدن نفاشی دلخواه مانند شکل بر روی بوم بصورت مورب چسب بزنید و روی انرا رنگ کنید بعد از خشک شدن رنگ چسب ها را بکنید .حالا در فواصل خالی چسب ها نمای آجری شکلی خواهیم داشت.

[ ۱٦ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٢:۱٠ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ۱۱ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٥:٢٩ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

ادامه مطلب را دنبال کنید......


ادامه مطلب
[ ٦ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

عکسهای موردعلاقه تان را از مجلات ببرید روی مقوای سیاه بگذارید و دور آن راببرید.قاب بگیرید وبه دیوارنصب کنید.

[ ٢ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٦:۱٥ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

روش ساخت را در ادامه مطلب دنبال کنید......


ادامه مطلب
[ ۱ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٢:۳٢ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

ادامه مطلب را دنبال کنید.....


ادامه مطلب
[ ۳٠ تیر ۱۳٩٢ ] [ ۱:٢۱ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

بقیه عکس ها در ادامه مطلب ....


ادامه مطلب
[ ٢٩ تیر ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ٢٤ تیر ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ٢٤ تیر ۱۳٩٢ ] [ ٤:۳۱ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ٢٢ تیر ۱۳٩٢ ] [ ٤:٢۳ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

به رول دستمال کاغذی حالت دهید با چسب آنها را بچسبانید و تا زمانیکه خشک شود با چند گیره به هم وصل نگه دارید . بعد ازاینکه خشک شد به عنوان طرحی دکوراتیو از آن استفاده کنید .

[ ٢۱ تیر ۱۳٩٢ ] [ ٦:٠٥ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

با استفاده ازانواع کاغذرنگی ها حتی روزنامه - کاغذ باطله و ...طرح پروانه بکشید و ببرید و بردیوارنصب کنید.

[ ٢٠ تیر ۱۳٩٢ ] [ ٤:٤٦ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ۱۳ تیر ۱۳٩٢ ] [ ٢:٠٧ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ۱۱ تیر ۱۳٩٢ ] [ ٦:٤٢ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

با یک فرش ساده سفید و بالشتک هایی زرد رنگ در اتاق نشیمن نیمرو داشته باشیم .

[ ۸ تیر ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

 

[ ٧ تیر ۱۳٩٢ ] [ ۱:٠٦ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

 

 

[ ٧ تیر ۱۳٩٢ ] [ ۱:٠٠ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

 

برای اینکار  ترکه های چوب و چوبی که برش های عرضی از آن تهیه میکنید لازم دارید.

حالا به سلیقه خودتون چوب ها رو روی میز بچسبانید و میز را نو نوار کنید .

[ ٦ تیر ۱۳٩٢ ] [ ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

از کوسن های طرح گل استفاده کنید و گل هایی نزدیک به آن را در اتاقتان بگذارید.

جذابیت فضا دو چندان میشود .

[ ٢ تیر ۱۳٩٢ ] [ ٦:٢٩ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

 

[ ۳۱ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ٦:۱٤ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

برگهای مختلف را جمع آوری کنید. آنها را رنگ کنید و قاب بگیرید.

جلوه خاصی به خانه می بخشد .

[ ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ٦:۱۱ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

با استفاده از یک ریسه و چند لامپ میتوانید این ایده را پیاده کنید. پرنده ها را روی مقوا الگو سازی کنید و روی سیم جلوی لامپ ها وصل کنید .

[ ٢۳ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

روش کار را در ادامه مطلب دنبال کنید.


ادامه مطلب
[ ٢٠ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

سلام به شما دوستان گرامی . این وبلاگ به منظور ایده دادن به شما برای استفاده ای بهینه تر از وسایل اطرافتان و همچنین داشتن ایده هایی نو در نظر گرفته شده. امیدوارم مورد استفادتون قرار بگیره و منو از نظرات سازندتون بی بهره نزارین . ممنونم از حضور تک تکه شما دوستان عزیز . تمامی مطالب بازنشر و گردآوری می باشند دوستان عزیز از این به بعد میتوانید مطالب این وبلاگ رو در اینستاگرام به نام پیج fekrhayebekr نیز دنبال کنید
موضوعات وب
آرشيو مطالب
امکانات وب