فکرهای بکر
 
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

ادامه مطلب را دنبال کنید ....


ادامه مطلب
[ ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳ ] [ ۱:٢۳ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

روش کار در ادامه مطلب ....


ادامه مطلب
[ ٤ اسفند ۱۳٩٢ ] [ ٩:۱٢ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

روش کار در ادامه مطلب.....


ادامه مطلب
[ ٢٧ بهمن ۱۳٩٢ ] [ ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ۱٠ بهمن ۱۳٩٢ ] [ ۳:٥٠ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

تور را بصورت دایره ای روی تکه پارچه ای بچسبانید و وسط آنرا یک مروارید بزنید حالا یه یک زنجیر را به گل ها بچسبانید و از این گردنبند پارچه ای زیبا لذت ببرید .

[ ۳٠ دی ۱۳٩٢ ] [ ۱:٢٥ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

از یک طرف مو شروع به بافت کنید ویک قسمت از زیر مو جدا کنید و تاب بدهید و بصورت گرد دراورید و سنجاق بزنید.

[ ۳ دی ۱۳٩٢ ] [ ۸:٤٢ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

ادامه مطلب را دنبال کنید....


ادامه مطلب
[ ٢۳ آذر ۱۳٩٢ ] [ ۱:٠۳ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ۱۸ آذر ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

ایده های بیشتر را در ادامه مطلب دنبال کنید ....


ادامه مطلب
[ ٢ آذر ۱۳٩٢ ] [ ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

با چسباندن دگمه های زیبا به سنجاق سرتان آنها را متفاوت کنید.

ایده های بیشتر در ادامه مطلب ....


ادامه مطلب
[ ٢۳ آبان ۱۳٩٢ ] [ ٩:٠۳ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

ایده های بیشتر در ادامه مطلب ....


ادامه مطلب
[ ٢۱ آبان ۱۳٩٢ ] [ ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

ادامه مطلب را دنبال کنید ....


ادامه مطلب
[ ۱٥ آبان ۱۳٩٢ ] [ ۱:٠٤ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

روش کار در ادامه مطلب ....


ادامه مطلب
[ ۱۳ آبان ۱۳٩٢ ] [ ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

ادامه مطلب را دنبال کنید ...


ادامه مطلب
[ ۳٠ مهر ۱۳٩٢ ] [ ۱:٠۳ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

ار یک مفتول سیمی استفاده کنید و کاموایی را چند دور -دور آن بپیچید و در نهایت با دمباریک به شکل دلخواهتان حالت دهید و در نهایت بوسیله دو حلقه به زنجیری وصل کنید تا گردنبندی متفاوت داشته باشید .

[ ٢٢ مهر ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

عکس های بیشتر در ادامه مطلب ....


ادامه مطلب
[ ٢٠ مهر ۱۳٩٢ ] [ ٧:۱۸ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ۱٧ مهر ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

روش ساخت در ادامه مطلب .....


ادامه مطلب
[ ۱٠ مهر ۱۳٩٢ ] [ ٢:٥۱ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

اول ناخنتون رو رنگی که دوست دارین لاک بزنید حالا یک تور سوراخ درشت انتخاب کنید و دور ناخنتون بپیچید حالا یک اسفنج رو در رنگ لاک دلخواهتون بزنید و بر روی ناخن لاک زده به ارامی بزنید .

[ ۱٠ مهر ۱۳٩٢ ] [ ٢:۳٦ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

روش ساخت در ادامه مطلب ......


ادامه مطلب
[ ٦ مهر ۱۳٩٢ ] [ ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

با استفاده از یک گوش پاک کن دو رنگ لاک رو انتخاب کنید و بعد روی ناخنتون بزنید تا ترکیب محوتری از دو رنگ داشته باشید و در نهایت از برق ناخن هم میتونین استفاده کنین .

[ ۳ مهر ۱۳٩٢ ] [ ٧:٤٤ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

روش کار در ادامه مطلب .....


ادامه مطلب
[ ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

چگونگی کار را در ادامه مطلب دنبال کنید ....


ادامه مطلب
[ ٢۳ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ٦ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

اول ناخن رو رنگی که دوست دارید لاک بزنید بعد برای چند ثانیه هر ناخن را در محلول الکل فرو کنید .بعد ناخن را زیر روزنامه ای لاتین قرار دهید و  بر روی ناخن بمالید تا طرح روزنامه روی ناخن بیفتد . به نظرم طرح جالبی اومد .

[ ٥ شهریور ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ۳۱ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

 

نحوه کار در ادامه مطلب .....


ادامه مطلب
[ ٢٧ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ٢٢ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

روش کار را در ادامه مطلب دنبال کنید .....


ادامه مطلب
[ ٢۱ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ٢۱ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ۱٩ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ۱٥ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ۱۳ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٥:٥٦ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ۱۱ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٥:٤٢ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ۸ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٢:٤٤ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

روش کار را در ادامه مطلب دنبال کنید .....


ادامه مطلب
[ ٤ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

با یک اسپری و یک تکه تور مدل دار طرح کفشهایتان را تغییر دهید.

[ ۳۱ تیر ۱۳٩٢ ] [ ٥:٥٥ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ٢٩ تیر ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

روش ساخت را در ادامه مطلب دنبال کنید......


ادامه مطلب
[ ٢٩ تیر ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

دستبند - گردنبند - گل سینه و .....

عکس های بیشتر را در ادامه مطلب دنبال کنید....


ادامه مطلب
[ ٢٥ تیر ۱۳٩٢ ] [ ۱:۱٩ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

روش کار را در ادامه مطلب دنبال کنید ....


ادامه مطلب
[ ٢٤ تیر ۱۳٩٢ ] [ ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

[ ۱٢ تیر ۱۳٩٢ ] [ ۱:۱۳ ‎ق.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]

عکس های بیشتر را در ادامه مطلب دنبال کنید


ادامه مطلب
[ ٢ تیر ۱۳٩٢ ] [ ٥:٥۳ ‎ب.ظ ] [ فکرهای بکر ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

سلام به شما دوستان گرامی . این وبلاگ به منظور ایده دادن به شما برای استفاده ای بهینه تر از وسایل اطرافتان و همچنین داشتن ایده هایی نو در نظر گرفته شده. امیدوارم مورد استفادتون قرار بگیره و منو از نظرات سازندتون بی بهره نزارین . ممنونم از حضور تک تکه شما دوستان عزیز . تمامی مطالب بازنشر و گردآوری می باشند دوستان عزیز از این به بعد میتوانید مطالب این وبلاگ رو در اینستاگرام به نام پیج fekrhayebekr نیز دنبال کنید
موضوعات وب
آرشيو مطالب
امکانات وب